Hoe kunt u een beleggingsportefeuille met ETFs inrichten?

ETFs zijn efficiënte bouwstenen voor een beleggingsportefeuille. Door het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën te spreiden is het mogelijk om het risicoprofiel van de portefeuille te wijzigen en aan te laten sluiten bij uw specifieke risicotolerantie.

Zoals bekend zijn aandelen risicovoller dan obligaties, maar hebben aandelen op de lange termijn een hoger rendement opgeleverd. Door obligatie ETFs toe te voegen aan de aandelen ETFs wordt de volatiliteit, ofwel de beweeglijkheid van de beleggingsportefeuille, lager. Het potentiële verlies wordt hierdoor ook beperkt. Echter het verwachte rendement op de lange termijn zal in veel gevallen ook lager zijn. In de hieronder getoonde grafiek laten we zien wat het rendement van een 100% aandelenportefeuille (licht groene lijn) is geweest en van een 100% obligatieportefeuille (donkerblauwe lijn). Vervolgens laten we het effect zien van verschillende verhoudingen van aandelen en obligaties in een beleggingsportefeuille.

Bezig met laden van grafiek...

100% aandelen: bestaat uit 80% VanEck Global Equal Weight UCITS ETF en 20% VanEck Global Real Estate UCITS ETF
100% obligaties: bestaat uit 70% VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF en 30% VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF.

Wat opvalt, is dat de portefeuille met de grootste weging naar obligaties (blauwe lijn), de meest defensieve portefeuille, niet zo hard in waarde daalt bij een neergaande markt als de offensieve portefeuille (donkerpaarse lijn). Tevens valt op dat het rendement van de defensieve portefeuille op de lange termijn lager is dan een portefeuille die volledig uit aandelen bestaat.

Door verschillende ETFs te combineren in een beleggingsportefeuille kunt u het risico spreiden. Hierdoor zorgt u ervoor dat het rendement van uw beleggingsportefeuille niet door één slecht presterende beleggingscategorie bepaald wordt.

bezig met laden van actuele rendementen...

Voorbeeld ETF beleggingsportefeuilles

Wij hebben hieronder een aantal voorbeeldportefeuilles samengesteld bestaande uit VanEck ETFs met verschillende risicoprofielen. U belegt via elk profiel in wereldwijde aandelen en vastgoedaandelen en in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

Defensief 25% VanEck Global Equal Weight UCITS ETF
5% VanEck Global Real Estate UCITS ETF
35% VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
35% VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
Kosten van het profiel:
0,17% per jaar
Neutraal 40% VanEck Global Equal Weight UCITS ETF
10% VanEck Global Real Estate UCITS ETF
25% VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
25% VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
Kosten van het profiel:
0,18% per jaar
Offensief 60% VanEck Global Equal Weight UCITS ETF
10% VanEck Global Real Estate UCITS ETF
15% VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
15% VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
Kosten van het profiel:
0,19% per jaar

U kunt deze profielen eenvoudig samenstellen door 4 transacties uit te voeren via uw bank of broker. Mocht u behoefte hebben om duurzaam in wereldwijde aandelen te beleggen dan kunt u overwegen om de allocatie naar de VanEck Global Equal Weight UCITS ETF te vervangen door de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF.

Portefeuille herwegen

Het verdient aanbeveling om periodiek (bijvoorbeeld 1 keer per jaar) de portefeuille te herwegen. Hiermee wordt bedoeld dat de wegingen van uw beleggingsportefeuille weer terug worden gebracht naar de beginwegingen van de profielen zoals hierboven weergegeven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de koers van de aandelen ETFs sterk is opgelopen en de weging naar aandelen daardoor hoger is dan de weging in het door u gekozen profiel. Door wat aandelen ETFs te verkopen en wat obligatie ETFs bij te kopen brengt u het risico van uw portefeuille weer in lijn met het profiel waar u voor gekozen heeft.