Hoe verhouden ETFs zich ten opzichte van beleggingsfondsen?

ETFs en beleggingsfondsen lijken erg op elkaar, maar kennen ook veel essentiële verschillen. Hieronder vindt u een vergelijking tussen beide producten.

ETF / Indextracker Beleggings­fonds
Een ETF is een beleggingsproduct waarmee u zo nauwkeurig mogelijk een index volgt Een beleggingsfonds is een product waarbij middels actief management geprobeerd wordt de index te verslaan.

Wat zijn de overeenkomsten?

Spreiding
Beleggingsfondsen en ETFs hebben als belangrijkste overeenkomst dat ze door één transactie een brede spreiding bieden. De mate van spreiding wordt bij een ETF bepaald door de onderliggende index en bij een beleggingsfonds door de visie van de fondsmanager.

Wat zijn de verschillen?

Kosten
ETFs zijn veel goedkoper dan de meeste traditionele beleggingsfondsen. Het laag houden van kosten is een van de belangrijkste vuistregels om succesvol te beleggen. Immers, kosten gaan rechtstreeks ten koste van het rendement. De kosten bij ETFs zijn zo laag omdat het passief beheerde producten zijn. Er komen dus geen dure fondsmanagers aan te pas.

Kosten (TERs) van ETFs en beleggingsfondsen voor Nederlandse beleggers
  ETFs van VanEck Actief beheerde beleggings­fondsen
Wereldwijde aandelen 0,20% 0,83%
Europese obligaties 0,15% 0,52%
Bron: Binck Fundcoach & VWD, data is op basis van de populairste beleggingsfondsen per eind september 2014

Transparantie
De mate van transparantie is bij een ETF vele malen groter dan bij een beleggingsfonds. Op de website van de ETF aanbieder kunt u zien waar precies in belegd wordt. Vaak wordt dit dagelijks bijgewerkt zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Bij een beleggingsfonds wordt deze transparantie niet gegeven, vaak kunt u alleen de grootste posities zien en is het dus niet duidelijk waar u precies in belegt.

Verhandelbaarheid
Een ETF is een beleggingsproduct dat u net als een aandeel gedurende de dag op de beurs kunt verhandelen. Dit verschilt van een beleggingsfonds waar u maximaal eenmaal per dag kunt in- en uit stappen. Een ETF biedt dus meer flexibiliteit en door deze constante verhandelbaarheid kunt u ook altijd de realtime koers van uw belegging zien.

ETFs vergeleken met andere producten
  ETFs Beleggingsfondsen
Spreiding Hoog Hoog
Transparantie Hoog Laag
Kosten Laag Hoog
Verhandelbaar Gehele dag Max 1 × per dag

Waar leiden deze verschillen toe?

Door deze hoge kosten is het voor een beleggingsfonds erg moeilijk om de index te verslaan. Dit blijkt ook uit onderzoeken die jaar op jaar de conclusie trekken dat ongeveer 80% van de fondsmanagers er niet in slaagt de index te verslaan. Het simpelweg volgen van de index resulteert dus vaak in een beter rendement dan het proberen te verslaan van dezelfde index via een actief beheerd beleggingsfonds.

Rendement VanEck AEX ETF versus vergelijkbare beleggingsfondsen 
  Totaalrendement
(14-12-09 tot 31-12-14)
Geannualiseerd
(14-12-09 tot 31-12-14)
AEX Index (inclusief dividenden) 54,97% 9,06%
VanEck AEX UCITS ETF 51,41% 8,56%
BNP Paribas AEX Index Fund 51,11% 8,52%
Robeco Hollands Bezit 48,86% 8,20%
BNP Paribas Netherlands fund 44,12% 7,51%
ING Dutch Fund 38,70% 6,69%
Bron: Data Bloomberg. Het rendement is inclusief dividend.

Hoe komt het dan dat u nog geen ETFs geadviseerd heeft gekregen?

Ondanks dat de voordelen van ETFs ten opzichte van beleggingsfondsen al jaren bekend zijn bij banken en professionals, zijn deze voordelen nog maar weinig bekend bij particuliere beleggers. Dit in tegenstelling tot beleggers in de Verenigde Staten, waar 50% van de particuliere beleggers al een indexbeleggingsproduct in zijn of haar portefeuille heeft opgenomen.

In Nederland ligt dit percentage een stuk lager, eerder rond de 10%. De reden hiervoor ligt voornamelijk bij het verdienmodel van de banken. Aan beleggingsfondsen konden ze simpelweg meer verdienen en daarom werden ETFs niet actief onder de aandacht gebracht.