Waarom zou ik mijn geld beleggen?

Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening te zetten.

Wij zullen u uitleggen hoe u op eenvoudige wijze uw vermogen kunt beleggen en waarom dit verstandig is om toekomstige doelen te kunnen realiseren. Wij zijn namelijk van mening dat uw vermogen zowel uit spaargeld maar ook uit beleggingen zou moeten bestaan.

Spaargeld

Spaargeld is veilig doordat uw vermogen in principe niet minder kan worden. Zeker niet als u minder dan € 100.000 per persoon op een spaarrekening heeft staan zodat deze onder het depositogarantiestelsel valt. Sparen is echter niet risicovrij zoals vaak gedacht wordt, we zullen u hieronder uitleggen waarom niet.

Het rendement (rente) op spaargeld is laag. Dit komt omdat rendement een vergoeding is van het gelopen risico. In het geval van spaargeld is dat klein, dus is het rendement ook laag. Als de spaarrente na de vermogensrendementsheffing lager is dan de inflatie, verliest uw spaargeld over tijd aan koopkracht. Dit is nu het geval, bij de huidige rentestanden kunt u in de toekomst minder kopen van uw spaargeld dan op dit moment.

Dit verlies aan koopkracht door de tijd heen kunnen we illustreren in een grafiek. Om dit voorbeeld zo reëel mogelijk te maken gebruiken we huidige waardes, zoals een spaarrente van 2%, inflatie van 2,5% (gemiddelde inflatie in Nederland) en een vermogensrendementsheffing van gemiddeld 1,2%.


Bron: Berekening op basis van bovenstaande waardes.

Waarom zou u geld beleggen?

Met geld dat u op korte termijn niet nodig heeft kunt u overwegen om te beleggen. Uw geld beleggen is nuttig om twee belangrijke redenen:

1. Vermogensbescherming

U wilt uw geld beschermen tegen inflatie, sparen levert te weinig op om dit te compenseren. Het kan daarom verstandig zijn om dat deel van uw vermogen, dat u op korte termijn niet nodig heeft, te beleggen.

2. Vermogensopbouw

Anderzijds is er de noodzaak een vermogen op te bouwen voor later. Dat kan zijn om de hypotheek af te lossen, uw kinderen te laten studeren of gewoon een appeltje voor de dorst te hebben. Historisch gezien levert beleggen meer op dan sparen en biedt het dus een interessant alternatief om vermogen op te bouwen.

Wanneer u geld belegt koopt u effecten zoals aandelen, obligaties of een combinatie daarvan. Bij obligaties ontvangt u couponrente en bij aandelen ontvangt u veelal dividend. Dit zorgt altijd voor een positieve stroom aan inkomsten. Het onzekere van beleggen zit in de koers die afhankelijk is van het sentiment op de beurs en renteontwikkelingen. De beurskoers kan dalen of kan stijgen. Dit wordt ook wel markt- of koersrisico genoemd.

Het koersrisico bij aandelen is groter dan bij obligaties. Deze verhoogde mate van risico gaat ook gepaard met, historisch gezien, een hoger rendement. Rendement is namelijk een vergoeding voor het gelopen risico. Hieronder ziet u dat grafisch weergegeven sinds 1988 (incl. dividend).

Bron: BlackRock; Aandelen worden vertegenwoordigd door de MSCI Europe Index, obligaties door de CitiGroup World Government Bond Europe Index, spaargeld door de Duitse 3-maandelijkse interbancaire leenrente.

Hoe kunt u het beste uw geld beleggen?

Het risico van beleggen kan beperkt worden door goed te spreiden over verschillende categorieën en verschillende effecten. Ook is het altijd verstandig om toch een deel van uw vermogen te beleggen in spaargeld. Een ETF is een uitstekend product dat dankzij één aankoop spreiding biedt over vele tientallen, zo niet honderden effecten. Leer meer over dit product op de volgende pagina’s en zie onder andere hoe u eenvoudig een breed gespreide portefeuille kunt samenstellen met enkele ETFs.