Wat zijn de risico's van ETFs?

Voordat u besluit in ETFs te beleggen is het belangrijk dat u van de volgende punten op de hoogte bent, beleggen is namelijk niet zonder risico.

Aandachtspunten voor ETFs

1. Marktrisico

Een ETF is een bijzonder eenvoudig en transparant beleggingsinstrument. Toch zijn er risico’s verbonden aan het beleggen in een ETF. Het belangrijkste risico is marktrisico. Stijgt een index, dan wordt uw ETF meer waard. Daalt de index, dan wordt uw ETF minder waard.

2. Productstructuur

Er zijn ETFs met fysieke en synthetische replicatie. Bij fysieke replicatie worden daadwerkelijk de aandelen of obligaties van de index gekocht. Fysieke replicatie is de meest veilige methode om te beleggen in een index en deze structuur hanteert VanEck dan ook. Hierdoor weten beleggers exact waar ze in beleggen. Bij synthetische replicatie wordt de index gevolgd met behulp van derivaten. Deze structuur brengt meer risico met zich mee. Let dus altijd goed op de structuur van de ETF. 

3. Securities lending

ETFs die gebruikmaken van fysieke replicatie kennen de veiligste en meest transparante structuur. De effecten worden namelijk daadwerkelijk aangehouden in de ETF. Echter, fysieke ETFs kunnen ook effecten uitlenen (ook wel securities lending genoemd) om extra opbrengsten voor het fonds te genereren. Hoewel dit extra inkomsten genereert voor het fonds, creëert het wel tegenpartijrisico, net als bij synthetische replicatie.

Daarnaast gaat in sommige gevallen 40% van de inkomsten naar de uitgevende instelling en 60% naar de belegger terwijl de belegger wel 100% van het risico draagt. Tijdens de crisis heeft dit ook daadwerkelijk tot problemen geleid. Beleggers mochten van de uitgevende instelling tijdelijk niet uitstappen omdat het onderpand bestond uit illiquide effecten die niet tegen een redelijke prijs verkocht konden worden. Naast dat dit het flexibiliteitsvoordeel van ETFs dus teniet kan doen, zou dit ook grote gevolgen kunnen hebben voor uw rendement. VanEck maakt dan ook geen gebruik van securities lending. 

Wat is securities lending

4. Land uitgevende instelling (dividendlekkage)

Het vestigingsland van een ETF uitgevende instelling beïnvloedt in hoeverre u in staat bent het volledige dividend te ontvangen. Voor Nederlandse beleggers is fiscaal gezien een in Nederland uitgegeven ETF de beste keuze want bij buitenlandse ETF aanbieders wordt u geconfronteerd met dividendlekkage.

Wat is dividendlekkage