Ik heb een klacht

E-mailadres:
NLInfo@VanEck.com
Telefoonnummer:
020-719 5100
(werkdagen tussen 09:00 en 17:30)

VanEck Asset Management B.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Nederland

Hoe nemen wij uw klacht in behandeling?

Hebt u als klant een klacht over een van onze producten of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan vernemen wij dat graag van u.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht indienen via een brief of per e-mail. Geeft u in uw communicatie duidelijk aan dat het een klacht betreft en waar uw klacht precies over gaat. Wij kunnen uw klacht dan snel voor u in behandeling nemen en afhandelen volgens onze officiële klachtenregeling.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Een door een klant geuite klacht over een product van VanEck Asset Management B.V. (“VanEck”)

Wie kunnen een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen indien u een van onze producten in uw portefeuille heeft. Dit kan zijn direct via een bank of broker of via een institutionele partij.

Waar kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen bij de directie van VanEck. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De directie van VanEck onderneemt de volgende stappen:

 • bevraagt de leidinggevende van de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt eventueel om meer informatie bij de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt u eventueel om meer informatie;
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
 • bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de directie van VanEck
 • neemt een definitief standpunt in;
 • informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
 • zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.

Wanneer krijgt u reactie op uw klacht?

De directie bevestigt u binnen vijf werkdagen dat uw klacht in behandeling is genomen. Binnen vijftien werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als tussentijds blijkt dat we niet binnen de afgesproken tijd een standpunt kunnen innemen, sturen wij u tijdig een bericht. In dit bericht geven we de reden aan waarom de behandeling is vertraagd en wanneer u ons standpunt kunt verwachten.

Wat kunt u doen als wij uw klacht ongegrond verklaren?

 • Gaat uw klacht over een financieel product of een financiële dienst? Dan kunt u uw klacht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) neerleggen. U kunt uw klacht melden bij het KIFID via www.KIFID.nl of telefonisch (0900) 355 2248 (0900-FKLACHT). De termijn voor het indienen van een klacht bij het KIFID is op de website van het KIFID terug te vinden.
 • Volgens artikel 42 van het Bgfo heeft u ook altijd de mogelijkheid om uw geschil direct bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.

Waarom deze klachtenregeling?

VanEck biedt financiële producten aan en verleent financiële diensten. Wij willen dat u tevreden bent met onze producten en onze dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft u de mogelijkheid uw eventuele onvrede te uiten. Wij zoeken vervolgens een passende oplossing. Deze klachtenregeling is te beschouwen als de interne klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. De regeling geldt voor:

 • VanEck Asset Management BV.

Klachten die geen betrekking hebben op een financiële dienst of een financieel product als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, worden ook volgens bovenstaande klachtenregeling behandeld.