Algemene Vergadering van Aandeelhouders 15 oktober 2019

donderdag 29 augustus 2019

Op 15 oktober 2019 zal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ThinkCapital ETF’s N.V. worden gehouden ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310 om 16.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Besluit tot wijziging Statuten conform het voorgestelde concept

3. Het verlenen van de machtiging aan Osborne Clarke de akte van statutenwijziging te tekenen

4. Rondvraag

5. Sluiting

Toelichting op de Agenda voor de AvA van 15 oktober

Punt 2. De wijziging van de statuten betreft een naamswijziging van de N.V. en tevens een periodieke update om te blijven voldoen aan de wet en regelgeving. Er is geen sprake van kostenverhoging of andere wijzigingen die nadelig zijn voor de aandeelhouders.

De concept statuten zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en op de website www.thinketfs.nl.

Machtigingsprocedure

Aanmelding voor de vergadering dient uiterlijk op 8 oktober om 16.00 uur schriftelijk bij ThinkCapital ETF’s N.V. te geschieden met vermelding van het aantal aandelen waartoe men gerechtigd is.

E-mailadres: info@thinketfs.nl