Column: Beter één vogel in de hand

vrijdag 30 augustus 2019

In de afgelopen weken zijn rentes op obligaties naar historische dieptepunten gezakt. Wereldwijd bieden nu ongeveer een kwart van alle obligaties een negatief rendement, een absoluut unicum! 

Mensen die lenen die lachen: rentes op hypotheken dalen en dalen. Vorige week konden we zelfs lezen over een Deense bank die mensen geld toegeeft op hun hypotheek. Spaarders betalen het gelach. Hun spaartegoeden leveren vrijwel niks op en boeterentes dreigen zelfs voor grote vermogens.

Aandelen als inkomstenbron

Veel beleggers vinden een vaste inkomstenstroom prettig. Deze kan gebruikt worden voor uitgaven, zonder op de portefeuille in te teren. Waar traditioneel obligaties verantwoordelijk waren voor inkomen, vormen in het huidige klimaat aandelen een steeds meer voor de hand liggend alternatief.

Veel beleggers worden afgehouden door twijfels over de toekomstbestendigheid van dividenden. Inderdaad, in tegenstelling tot obligaties heeft een bedrijf geen plicht een jaarlijks dividend uit te keren. Echter, veel bedrijven streven ernaar hun dividend constant te houden, zelfs in slechte jaren waar ze hun reserves daarvoor aanspreken. Bovendien, door in een mandje van bedrijven te investeren spreid je je risico wat de betrouwbaarheid van de inkomstenstroom ten goede komt.

De juiste selectie

Wie zijn inkomstenstroom wil optimaliseren, kan dat doen door een ETF te kopen die specifiek in hoog rendement aandelen belegt. Zo biedt op dit moment onze eigen Think Morningstar High Dividend ETF een dividend rendement van 5,2%[1], terwijl het belegt in bedrijven zoals AT&T, Exxon Mobil en HSBC.  Een obligatiefonds dat een dergelijk rendement nastreeft, ontkomt er niet aan volop te investeren in papier met een junk kredietboordeling en/of afkomstig uit emerging markets.

Inkomen en meer

Is inkomen het enige voordeel van hoog dividend aandelen?  Nee, er zijn nog twee andere mogelijke voordelen: Ten eerste hebben hoog dividend aandelen historisch gezien een bovengemiddeld rendement behaald[2]. Hoewel in het verleden behaalde rendementen geen betrouwbare indicator voor de toekomst zijn, is er wel een reden om aan te nemen dat dit fenomeen zich zou kunnen doorzetten. Zo kan de drijfveer voor een bedrijf om winst niet uit te keren maar intern te investeren, afwijken van aandeelhoudersbelangen: de bonus van veel CEOs wordt mede bepaald door de winst van hun bedrijf, wat ze een prikkel geeft tot investeren in groei, coûte que coûte.

Ten tweede blijken dividenden zich te ontwikkelen in lijn met inflatie, waardoor ze een natuurlijke bescherming tegen prijsstijgingen bieden[3]. Ook hiervoor is een eenvoudige uitleg, namelijk dat bedrijven de prijzen van hun producten aanpassen met inflatie, waardoor ook hun winst, en dus dividend, meestijgt.

En de fiscus?

Vadertje staat wil natuurlijk ook graag een graantje meepikken, daarom houden veel landen een zogenaamde dividend bronbelasting in. Ondanks verwoedde pogingen van onze regering ligt het in Nederland nog rond de 15%, maar in sommige landen kon het zelfs oplopen tot 30%. Een Nederlandse fondsbelegger kan de dividend bronbelasting terugvorderen, mits het fonds in Nederland gevestigd is. Bij Think ETFs is dit het geval, in tegenstelling tot veel ETFs van buitenlandse aanbieders. Op de lange duur een niet te versmaden voordeel!

Verschillende tijden, verschillende beleggingskansen. Ondertussen ga ik eens kijken of een vakantiehuisje in Denemarken echt geen optie is.[1] Waarde op 29 augustus 2019, het dividendrendement kan in de toekomst fluctueren

[2] Zie bijv. Heartland Advisors: The-Case-for-Dividend-Payers (februari 2019)

[3] Zie bijv. Campbell en Shiller: Stock prices, earnings and expected dividends (juli 1988).