Privacyverklaring VanEck Asset Management B.V.

Privacyverklaring VanEck Asset Management B.V. vanecketfs.nl (de “Website”) en is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor de Website.

Uw persoonsgegevens worden door VanEck gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

Bij een bezoek aan de website van VanEck, worden er geen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Alleen wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kan een deel van uw IP-adres worden opgeslagen. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie bij VanEck, dient u zich bij VanEck te registreren. VanEck zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam en e-mailadres. VanEck zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Er zijn diverse manieren waarmee u interactie kunt hebben met de Website. Hieronder wordt weergegeven welke informatie wordt opgeslagen en met welk doel.

Inschrijving nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen dient u zich op de Website te registreren door uw e-mailadres, naam en geslacht achter te laten. Hierna krijgt u een automatisch antwoord per e-mail waarin we een bevestiging van uw registratie vragen. Als u de aanmelding voor de nieuwsbrief niet bevestigt door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken, worden uw gegevens gedurende 1 maand opgeslagen. Als u de aanmelding voor de nieuwsbrief bevestigt, zullen uw gegevens worden opgeslagen tot u zich afmeldt voor deze dienst. Naast uw e-mailadres en (optioneel) naam, registreren we wanneer en waar u nieuwsbrieven opent, en kijken we naar uw interesses aan de hand van de berichten die u opent. We gebruiken deze gegevens om lezers van de nieuwsbrief optimaal te kunnen voorzien in hun informatiebehoefte. Deze gegevens worden verwerkt tot u zich afmeldt voor deze dienst.

Contact via contactformulier of via e-mail met VanEck

Als u contact met ons opneemt via het online contactformulier, vragen we om uw geslacht, naam, e-mailadres, telefoonnummer, contactvoorkeur en of u op particuliere of professionele basis contact met ons opneemt. Deze gegevens gebruiken we om onze dienst beter op uw profiel af te stemmen. In dit geval zullen we uw gegevens maximaal 1 maand bewaren om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze bewaartermijn geldt ook voor persoonsgegevens die aan VanEck via e-mail zijn verstrekt.

Waarom VanEck cookies gebruikt, uw privacy en cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kort gezegd onthoudt een cookie bijvoorbeeld op welke pagina’s u bent geweest en welke mediasoftware u gebruikt om u zo een optimale gebruikservaring, relevante content en advertenties te bezorgen.

Waarom gebruikt VanEck cookies?

VanEck kan cookies plaatsen onder andere voor de volgende doeleinden:

  1. om u op een betere en persoonlijkere manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
  2. om het gebruik van de website te analyseren
  3. om de website te verbeteren
  4. om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.

Cookies kunnen overigens niet herleid worden naar een persoon. Uw naam, adres, leeftijd, geslacht, locatie zijn onbekend bij cookies. Daarnaast kunt u cookies eenvoudig verwijderen in uw browser. Naast de eigen cookies van VanEck, worden er bij een bezoek aan vanecketfs.nl ook cookies geplaatst van VanEck Asset Management B.V.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Google. Daarnaast is informatie die door Google Analytics wordt verwerkt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De software slaat nooit volledige IP-adressen op en verwijdert het laatste octet van IP-adressen die de website bezoeken. Hierdoor heeft VanEck geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kunt u cookies blokkeren?

Wilt u liever niet dat VanEck cookies op uw computer plaatst? Via de privacy instellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies blokkeert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen

Profilering

VanEck houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt middels de software Google Analytics en gebruikt door VanEck. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie". Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor VanEck het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor VanEck de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Marketingdoeleinden

Indien u zich via de Website heeft geregistreerd bij VanEck, kan VanEck u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van VanEck die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om VanEck te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar nlinfo@vaneck.com of via de ‘unsubscribe’ knop. In geen geval zal VanEck uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

VanEck draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door VanEck verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

  • verzoeken om rectificatie of het wissen van zijn/haar persoonsgegevens;
  • vragen om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
  • bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
  • verzoeken om zijn/haar gegevens te verkrijgen en met andere partijen te delen (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
  • toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
  • een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

VanEck spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten voor onze dienstverlening relevante gegevens wijzigingen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen door te geven aan VanEck.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar nlinfo@vaneck.com.

VanEck behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.