Veelgestelde vragen

Verhandeling & kosten

Hoe en waar kan ik ETFs aankopen?

Om in de ETFs van VanEck te kunnen beleggen dient u een beleggingsrekening te openen bij een bank of broker. U kunt onze producten niet rechtstreeks via ons aankopen. Bij vrijwel elke bank kunt u in onze producten handelen, voor een overzicht kunt u kijken op: Beleggen in ETFs.

Hoe vind ik een ETF van VanEck bij mijn bank?

Banken en brokers hebben verschillende manieren om ETFs aan te bieden aan haar klanten. Op onderstaande pagina staat een beschrijving hoe u onze ETFs kunt vinden. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met uw bank of met ons opnemen voor ondersteuning. Klik hier voor de beschrijving

Wat is de minimale inleg om in een ETF te beleggen?

Aan een belegging in ETFs is in principe geen minimum inleg verbonden, ETFs zijn beursgenoteerde effecten en uiteraard is het wel zo dat er minimaal één ETF gekocht dient te worden. Hierbij spelen de transactiekosten die een bank of broker in rekening brengt natuurlijk wel een rol, omdat bij aanschaf van één ETF de transactiekosten erg zwaar zouden wegen. Het verdient aanbeveling om uit te zoeken welke transactiekosten uw bank of broker in rekening brengt, en dan zelf een minimale ordergrootte vast te stellen.

Kan ik ook periodiek in VanEck ETFs beleggen?

Wij bieden zelf geen mogelijkheid om periodiek in te leggen omdat u niet rechtstreeks bij ons kunt aankopen. Dit kunt u natuurlijk wel doen bij een bank of broker. Ook hierbij dient u wel uit te zoeken welke transactiekosten uw bank of broker in rekening brengt, om dan zelf een minimale ordergrootte vast te kunnen stellen. Bij banken die transactiekosten berekenen is maandelijks instappen voor bijvoorbeeld € 50 relatief duur omdat bij een transactie al snel
€ 10 minimaal in rekening wordt gebracht door banken en brokers. Aardige initiatieven zijn het platform van ING en van Binck Fundcoach waar ook gratis periodiek in ETFs kan worden gehandeld. Dit maakt een periodieke belegging van € 50 in onze ETFs interessanter.

Hebt u tips voor het inleggen van een order?

Naast het feit dat u moet opletten welke transactiekosten uw bank of broker in rekening brengt om zo de minimale ordergrootte te bepalen, is het ook raadzaam om rekening te houden met enkele andere zaken voordat u gaat aankopen. Dit kunt u lezen op deze pagina onder het kopje “Hoe ETFs te verhandelen”.

Hoe bepaal ik de actuele handelskoers van een ETF?

Op onze website zijn de koersen gebaseerd op de NAV (Net Asset Value = intrinsieke waarde) en niet op de actuele beurskoersen. De NAV koers wordt namelijk berekend op basis van slotprijzen van de vorige dag. De actuele koers is te zien bij uw bank, broker of op financiële websites en is de waarde die tussen de bied en de laatprijs ligt. Het is dus niet de laatst gedane koers want sinds deze laatst gedane order kan de waarde van de ETF alweer gestegen of gedaald zijn.

Met welke kosten heb ik te maken bij een belegging in een ETF?

U moet rekening houden met de kostencomponenten van 3 afzonderlijke partijen:

De ETF aanbieder
Als ETF aanbieder brengen wij een jaarlijkse beheervergoeding in rekening. Deze is terug te vinden op onze website en varieert van 0,15% voor obligatie ETFs tot 0,55% voor onze meer specialistische ETFs. Dit zijn de enige kosten die daadwerkelijk aan VanEck toekomen. Tevens zullen wij de ETFs periodiek moeten herwegen omdat de index die wij volgen dit ook doet. Hierbij worden de wegingen van de onderliggende effecten weer aangepast aan de index. Dit brengt enige transactiekosten (0,01% tot 0,10%) met zich mee en dit gaat ten koste van het rendement van de ETF. Uiteraard komen deze transactiekosten niet toe aan VanEck, maar aan de partij waarmee de transacties worden uitgevoerd.

Vervolgens zijn er kosten die op de verhandeling van de ETF van toepassing zijn. Deze vallen buiten de invloedssfeer van VanEck maar we noemen ze hieronder ter volledigheid.

De Bank
Er zijn de zogeheten transactiekosten die uw bank of broker in rekening brengt voor de aan of verkooptransactie. Deze verschillen per bank of broker en zijn doorgaans opgebouwd uit een vast bedrag plus een percentage van de transactiewaarde. Ook kan er een service fee van toepassing zijn. Een overzicht van deze kosten zijn op te vragen bij uw bank of broker.

De Beurs
Als laatste zijn er kosten die gemaakt worden bij de verhandeling van de ETF op de beurs. Dit is de zogenaamde spread. De spread is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs (bied- en laatkoers) in het orderboek van de desbetreffende ETF. De hoogte van de spread is vooral afhankelijk van de liquiditeit van de onderliggende waarden in de ETF en vraag en aanbod. Zo is de spread voor onze VanEck AEX UCITS ETF doorgaans 2,5 cent (ca. 0,06%) terwijl deze 7 cent (ca. 0,24%) is voor de VanEck Global Equal Weight UCITS ETF. Deze spread kan echter fluctueren op basis van de volatiliteit van de onderliggende markt. De bied en laatkoersen komen tot stand door een zogenaamde liquidity provider maar er kunnen ook orders van andere beleggers in het orderboek liggen. De liquidity provider berekent via de spread de kosten door voor verhandeling van de onderliggende aandelen / obligaties en verhoogt de prijs met een bepaalde risico opslag. Door met een limietorder te werken kunt u ervoor zorgen dat uitvoering plaatsvindt op een door u gewenste koers.

Over VanEck

Wat gebeurt er bij een faillissement van VanEck met mijn bezit?

Een eventueel faillissement van VanEck Asset Management B.V. heeft geen invloed op uw bezit. De ETFs vormen namelijk een afgescheiden juridische entiteit, VanEck Vectors™ ETFs N.V. (de beleggingsmaatschappij). VanEck Asset Management B.V (de beheerder) heeft alleen een beheerovereenkomst met die NV, er is dus geen eigendomsverhouding. Om het plaatje volledig te maken geven wij u het volgende voorbeeld: de VanEck Global Equal Weight UCITS ETF heeft als onderliggende waarde de 250 wereldwijde aandelen in bezit. Als eigenaar van de ETF bent u dus eigenaar van deze effecten. Deze effecten worden door het fonds aangehouden op een effectenrekening van de bewaarbank (custodian) KasBank, onderdeel van Caceis. De op NYSE Euronext genoteerde effecten vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). Bij een eventueel faillissement van KasBank vallen de effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op NYSE Euronext genoteerde effecten worden bewaard via het Bewaarbedrijf van KasBank dat als enig doel het bewaren van effecten heeft. Deze opzet is geheel in lijn met de wettelijke scheiding van beheer en bewaring, zoals ingesteld door de AFM via de Wet Financieel Toezicht (Wft). De structuur is zo ingericht dat een faillissement van de beheerder VanEck Asset Management B.V., de waarde van beleggingen in VanEck Vectors™ ETFs N.V niet beïnvloedt.

Hoe en wanneer wordt dividend uitgekeerd?

Uit een aantal ETFs worden de inkomsten uit de beleggingen als dividend uitbetaald. Het betreft de ETFs die vallen onder de fondsenparaplu van VanEck Vectors ETFs N.V. Vier keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend zijn ontvangen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. U kunt de dividendhistorie en de eerstvolgende dividendmogelijkheid bekijken op de individuele productpagina onder “Dividend”.

Wanneer zijn de volgende fysieke en/of online seminars?

Een overzicht van de aankomende fysieke en/of online seminars kunt u vinden op deze pagina.

Educatie

Wat is het verschil tussen een Tracker en een ETF?

ETF, tracker en indextracker zijn verschillende namen voor hetzelfde product. Voor meer informatie hierover wil ik u graag verwijzen naar de pagina “wat is een ETF”.

Waar staat UCITS voor?

De afkorting UCITS staat voor “Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities”. Dit is een Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen waar al onze ETFs aan voldoen. Wij zijn hierdoor verplicht om “UCITS” in de productnaam van de ETFs op te nemen. Meer uitleg over andere begrippen kunt u vinden in ons beleggers ABC.

Wat is dividendlekkage?

Buitenlandse aanbieders van ETFs vormen voor de Nederlandse belegger een probleem met de doorgifte van dividend: u kunt bij hen de vooraf ingehouden dividendbelasting niet terugvorderen van de belastingdienst. Er is dan sprake van zogeheten dividendlekkage. Voorbeelden van buitenlandse aanbieders zijn iShares, Vanguard, SPDR en Lyxor. Dividendlekkage levert u als belegger een onnodig en vaak onopgemerkt rendementsverlies op doordat dividend niet efficiënt doorgegeven kan worden wanneer u belegt in ETFs van buitenlandse uitgevers. Dit geldt voor zowel ETFs die alleen in Nederland beleggen, als voor ETFs die wereldwijd beleggen. Bij de uitkering van dividend hebben bepaalde producten van VanEck voor u als belegger een aanzienlijk voordeel ten opzichte van andere aanbieders. Het betreft de ETFs die vallen onder de fondsenparaplu VanEck Vectors ETFs N.V.

Heb ik het dividendvoordeel ook op buitenlandse aandelen?

Als u belegt in een van de wereldwijde aandelen ETFs van VanEck die dividend uitkeren dan komt het dividendvoordeel onder andere tot uiting in het feit dat Nederland met veel andere landen belastingverdragen heeft gesloten. Nederland heeft met het doel om dubbele belasting te voorkomen diverse belastingverdragen met andere landen afgesloten. Door de verdragen die Nederland heeft, wordt uw dividend veelal efficiënt doorgegeven en dit resulteert in meer beleggingsresultaat.

Waar moet ik op letten bij de keuze voor een ETF?

Bij de keuze voor een ETF moet u op een aantal zaken letten voordat u tot aankoop overgaat. Hieronder hebben wij een checklist samengesteld:
 • Waar belegt de ETF in?
 • Welke kosten rekent de ETF en hoe transparant is de aanbieder over de kosten en opbrengsten?
 • Voldoet de ETF aan de UCITS regelgeving? Indien dit niet het geval is, waarom niet?
 • Is het een fysiek gerepliceerde of synthetisch gerepliceerde ETF?
  • Als het een synthetische ETF is, wat is dan de kwaliteit van de onderpandportefeuille?
 • Worden er bij een fysieke ETF wel of geen stukken uitgeleend (securities lending)?
  • En zo ja, bij wie ligt het risico en wie krijgt de volledige opbrengst ervan?
 • In welke land is de ETF gevestigd? En kent deze daardoor dividendlekkage?
 • Wat is de beurs van verhandeling en wat zijn de daarbij horende transactiekosten die uw bank in rekening brengt?

Hoe past een ETF in mijn beleggingsportefeuille?

Wij mogen geen advies geven over de weging naar bepaalde ETFs (bijvoorbeeld de verdeling over aandelen en obligatie ETFs). Dit bepaalt namelijk het risicoprofiel van de gehele beleggingsportefeuille. Wel kunnen wij u helpen om een beeld te vormen hoe ETFs in een portefeuille passen. Daarom hebben wij een pagina ontwikkeld waarin uitgelegd wordt hoe u risico en rendement kunt beoordelen in een beleggingsportefeuille. Tevens geven we hier een aantal voorbeeldportefeuilles bestaande uit VanEck ETFs met een drietal risicoprofielen (defensief, neutraal, offensief). Klik hier om deze pagina te bekijken.

Heeft u andere vragen?
Stel uw vraag hier óf stuur ons een e-mail via NLinfo@vaneck.com.